1.ONDERNEMINGSGEGEVENS

MoVe for you
Rostal 24
2288 Bouwel
België
0032 496512748

info@move4you.net

www.move4you.net

Ondernemingsnummer: 0782589565

BTW-nummer: BE0782589565

Bank: BE72751211661316

BIC: AXAB BE 22

 

2.ALGEMENE BEPALINGEN
De e-commerce website van MoVe 4 you, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Rostal 24, 2288 Bouwel, België met BTW-nummer: BE0782589565  biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van MoVe for you moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee de klant instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MoVe 4 you aanvaard zijn. Door te bestellen verklaart de klant minstens 18 jaar te zijn.

 

3.PRIJS
Alle prijzen vermeld op de website van MoVe 4 you zijn in EURO uitgedrukt en het zijn telkens stukprijzen tenzij anders vermeld. MoVe 4 you werkt met de bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen (art 56 bis W.BTW) waardoor er geen BTW aangerekend zal worden op de verkoopsprijs. Verder zijn de prijzen exclusief transportkosten. De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de webshop worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt zolang de voorraad strekt.

MoVe 4 you houdt zich het recht voor de prijzen van de producten/diensten en de productinformatie ten alle tijden aan te passen en te corrigeren. Indien korte tijd later een door de Klant reeds aangeschaft product/dienst afgeprijsd is, kan er in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op een terugbetaling van het prijsverschil.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

4.AANBOD
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Product foto’s zijn verder illustratief bedoeld. Kleuren en afmetingen kunnen afwijken van de afbeelding daar dit handgemaakte producten zijn. Ook kan het getoonde artikel een andere kleurtint hebben als gevolg van technische omstandigheden zoals de kleurinstelling van uw beeldscherm. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MoVe 4 you niet. MoVe 4 you is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MoVe for you is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld een maat, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf per e-mail contact op te nemen via info@move4you.net .

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MoVe 4 you, MoVe 4 you kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

5.ONLINE AANKOPEN
Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail. Controleer ook uw ongewenste e-mail of neem contact op met ons per info@move4you.net .indien u geen e-mail heeft ontvangen.

 

6.Betalingen

Zie website voor de verschillende betaalmethoden. Pakjes worden pas klaargemaakt indien de betaling werd geregistreerd. Indien de betaling niet werd ontvangen binnen de 7 dagen wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

 

7.LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Na een goedgekeurde betaling mag u van MoVe 4 you een bestelbon per e-mail verwachten. Ondertussen worden bij MoVe 4 you de nodige acties ondernomen om uw bestelling te versturen. Bestellingen worden op vaste dagen verstuurd. De bestellingen worden verzonden op maandag en donderdag. Na afgifte van uw pakket aan de transporteur mag u een e-mail verwachten met de melding dat het pakket vertrokken is, alsook uw digitale factuur. 

 

8.Verzending

Voor het verzenden van de goederen werkt MoVe 4you met Bpost. U kan ook kiezen voor de optie afhalen na afspraak.

Tarieven
Momenteel levert MoVe 4you enkel in België en Nederland. MoVe 4 you kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen buiten haar wil om. De transportkosten zijn inclusief BTW.

 België:                                                                                                        
-Verzendkosten juwelen:

- Gewone verzending zonder track and trace

Levering brievenbus: € 2.80

- Bpost: Bpack

Levering in een afhaalpunt/ pakjesautomaat: € 6.40

Levering aan huis: € 8.10

Bestellingen juwelen boven € 30 levering gratis 

-Verzendkosten crea atelier:

Leveringen 0kg-2kg     afhaalpunt/ pakjesautomaat: € 6.40

                                     aan huis: € 8.20

Leveringen 2kg-5kg     afhaalpunt/ pakjesautomaat €6.40

                                     aan huis € 9

Leveringen 5kg-10kg   afhaalpunt/ pakjesautomaat €6.70

                                     aan huis €9.70

                                             

-Afhaling op afspraak

Bij MoVe 4 you te Bouwel: Gratis 

   

 Nederland: 

-Verzendkosten juwelen:

- Gewone verzending zonder track and trace

Levering brievenbus: € 8.95

-Bpost: Bpack

Levering aan huis: € 12.20

Bestellingen boven €50 levering gratis

-Verzendkosten crea atelier:

Leveringen 0kg - 1kg:  € 12.20

Leveringen 1kg - 2kg:  € 13.10

Leveringen 2kg - 5kg:  € 13.77

Leveringen 5kg - 10kg:  € 15.08

Bestellingen andere boven €100 euro levering gratis  

 

9.Afhaling
Na bestelling en betaling van uw order en mits afspraak kan u de bestelling ook afhalen in het atelier van MoVe 4 you, te Bouwel (BE). Een afspraak kan u bekomen per info@move4you.net  Pas nadat u een bevestiging met afgesproken dag en uur heeft ontvangen is deze afspraak definitief. Indien een order niet afgehaald kan worden, kan de klant de transportkosten overschrijven en doen wij het nodige uw order te versturen. Daar het order vanaf dat ogenblik verwerkt is, kan dit niet meer geannuleerd worden.

 

10.Algemeen
Indien de klant interesse heeft in maatwerk, zal een levertermijn schriftelijk overeengekomen worden.

Wanneer een artikel of onderdeel niet in voorraad is zal u per e-mail gecontacteerd worden. Indien de goederen/onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn, zal dit artikel kosteloos geannuleerd en terugbetaald worden.

 

De klant heeft de mogelijkheid een verschillend adres op te geven dan het factuuradres. De klant bezorgt aan MoVe 4 you het leveradres. Indien dit foutief is, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen er extra kosten worden aangerekend. De klant is aansprakelijk in geval van verlies tijdens een zending wanneer een foutief leveradres werd doorgegeven.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld schriftelijk worden gemeld aan MoVe 4 you.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij/zij (of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder indien de Klant zelf de opdracht heeft gegeven de goederen te laten vervoeren met een andere transporteur.

Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertermijn dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien de leveringsperiode niet haalbaar is, dient MoVe 4 you de koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de koper het recht de bestelling te annuleren alvorens de zending en dit zonder bijkomende kosten. Het te recupereren bedrag zal binnen de dertig dagen na annulatie terugbetaald worden zonder interest of andere vergoeding. Van zodra een bestelling werd verzonden ontvangt de Koper een e-mail ter bevestiging van MoVe 4 you.

 

11.EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van MoVe 4 you.

 

12.HERROEPINGSRECHT
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij MoVe 4 you.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt. De klant moet zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant dit binnen bovenstaande termijn schriftelijk melden via een ondubbelzinnige verklaring aan MoVe 4 you. Dit kan per post aan MoVe 4 you, Rostal 24, 2288 Bouwel, België of per e-mail aan info@move4you.net 

 

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan MoVe 4 you heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan MoVe 4 you , Rostal 24, 2288 Bouwel, België. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. Niet voldoende gefrankeerde zendingen worden niet aangenomen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt MoVe 4 you zich het recht om de klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen door de klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Verzegelde goederen dienen verzegeld teruggestuurd te worden. Het niet naleven van deze afspraak behoudt MoVe 4 you het recht om de zending te weigeren uit gezondheids-, hygiënische of medische redenen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal MoVe 4 you de ontvangen betaling, inclusief de standaard leveringskost, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat MoVe 4 you op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. MoVe 4 you behoudt het recht te wachten met de terugbetaling totdat ze alle goederen teruggekregen heeft. Afhankelijk van het ontvangst van de retourgoederen kan deze betalingstermijn enkele dagen uitlopen.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door MoVe 4 you geboden standaard levering worden niet terugbetaald.

MoVe 4 you betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij onderling overeengekomen; in ieder geval zal de klant voor deze terugbetaling geen kosten aangerekend worden.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Alle goederen worden verzegeld ingepakt en kunnen dus enkel terugbetaald worden indien deze verpakking ongeopend blijft;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

13.GARANTIE
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een bestelbon of factuur kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht, dient de klant contact op te nemen via het contactformulier of per e-mail op info@move4you.net en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan MoVe 4 you.

De klant moet bij vaststelling van een gebrek, MoVe 4 you zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op een kosteloze herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn.

 

14.KLANTENDIENST
De klantendienst van MoVe 4 you is bereikbaar per e-mail op info@move4you.net of per post op het volgende adres: MoVe 4 you , Rostal 24, 2288 Bouwel, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

15.PRIVACY
De verantwoordelijke voor de verwerking van MoVe 4 you respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en het verwerken van uw bestelling. Voor versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden is dit enkel van toepassing indien de klant hiervoor toestemming heeft gegeven tijdens het bestelproces of bij een inschrijving voor de nieuwsbrief.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. 

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot MoVe 4 you, Rostal 24, 2288 Bouwel, België of per e-mail op info@move4you.net Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. MoVe 4 you is nooit aansprakelijk in geval van een cyber attack of dergelijke onvoorziene en ongewenste omstandigheden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. MoVe 4 you heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@move4you.net

 

16.WIJZIGING VOORWAARDEN
 MoVe 4 you heeft ten alle tijden het recht de Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

 

17.BEWIJS
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

18.TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)